Araç Değer Kaybı Zamanaşımı

Araç Değer Kaybı Zamanaşımı Süresi Nedir?

Bir trafik kazası meydana geldiğinde aracın onarımı aracı eski haline getirse de aracın ikinci el piyasa değerindeki düşüş önlenemez.

Araç değer kaybı önlenemez bir zarar olarak ortaya çıktığından bu zararın talebi de kaçınılmaz olmaktadır. Araç değer kaybı miktarına bağlı olmaksızın bu zararın talep edilebileceği süre iki yıldır. Kazanın meydana geldiği tarihten itibaren başlayan bu iki yıllık sürenin sonunda bu alacak zamanaşımına uğrar.

Araç değer kaybı zamanaşımı süresi yasa ile belirlenmiş bir süre olmakla bu süre içinde başvurusunu yapmayan kişilerin bu haklarını talep etmelerine yasal bir engel yoktur. Ancak böyle bir talepte bulunan kişinin talebini zamanaşımı nedeniyle reddetme imkanı her zaman vardır. Bu nedenle araç değer kaybını zamanaşımı süresi içinde talep etmek gerekmektedir.

Zamanaşımı süresi içinde araç değer kaybı nasıl talep edilir?

Trafik kazası meydana geldiğinde doğal olarak taraflar oluşan kazanın tutanaklarını tutarak araçlarının tamir işlemlerini yaparlar. Onarılan araçların onarım bedelini sigorta şirketleri karşılar. Bu aşamadan sonra sigorta şirketleri ödedikleri bu hasar tutarını TRAMER bilgi sistemine kaydederler.

TRAMER bilgi sistemine hasar tutarının kaydedilmesi aracın sorgulamalarda geçmiş hasarının herkes tarafından görülebilir hale gelmesine neden olur. İkinci el araç almak isteyen kişiler TRAMER bilgi sistemi üzerinden almak istedikleri aracın geçmişte karıştıkları kazalar ve ödenen hasar bedellerine bakarak araç hakkında fikir sahibi olurlar. Edindikleri bu bilgi sayesinde araç için ikinci el piyasa değeri oluşur. Hasar almış bir aracın ikinci el pisaya değerindeki düşüş araç değer kaybıdır.

Sigorta eksperine değer kaybı tespiti yaptırılmalıdır

Araç değer kaybını almak isteyen kişiler bu TRAMER kaydının yapılmasından sonra araçlarının ikinci el piyasa değerinde ne kadar araç değer kaybına uğradığını hesaplatmak için bir sigorta eksperine başvurmalıdırlar. Bu başvuru üzerine sigorta eksperleri tarafından değer kaybı tespiti yapılır.

Elde edilen bu değer kaybı ekspertiz raporu ile sigorta firmasına yazılı olarak başvuru yapılmalı ve uğranılan değer kaybı sigorta şirketinden yazılı olarak talep edilmelidir. Eğer bu yapılmaz ise sigorta şirketine ne dava açılabilir ne de sigorta şirketi aleyhine sigorta tahkim komisyonu nezdinde dava yoluna gidilebilir.

Yukarıda anlattığımız tüm işlemlerin mutlaka 2 yıllık zaman aşımı süresi içinde yapılması ve ilgililerden talep edilmesi şarttır. Bu süre içinde başvurunun yapılmaması hak kayıplarına neden olabilir.

Comments are closed.

Hemen Ara